Várjuk minden nap Pécs legújabb hírportálján! Rovatainkban megtalálja a város, az ország, és a nagyvilág híreit!

Elefántakasztás

Elefántakasztás: valaki rossz kiképzésért, nevelésért vagy ellenőrzésért büntet egy állatot, gyereket vagy beosztottat, miközben az igazi felelősségért őt magát nem éri büntetés. (https://www.urbandictionary.com/define.php?term=hanging%20the%20elephant)

Amint a pénz a perselyben csörren, a lélek a tűzből a mennybe röppen.

(Johannes Tetzel, 14651519)

Nem lehet mutogatni, mert az ujjaink iránya körbeér. Valamit el kell mondanom a személyes életemből, aminek a megéltsége jelent számomra érvényt. Lehet, hogy neked, aki olvasod, nem jelent majd semmit az adott és kapott sebek fájdalma az én világomban, de nem is kell talán. Elegendő, ha megérted. Történetem a kilencvenes években kezdődik, napjainkban tetőzik, és vészjóslóan többről szól az én személyes világomnál.

Néhány napja a Pesti Központi Kerületi Bíróságon zajlott épp Matyi Dezső egyik rágalmazási perének "soros" tárgyalása, amikor a bizonyítás hevében Bodnár Imre, a megesett sztár védője, nekem mint magánvádlónak szegezte a kérdést: ismerem-e Ferenczi urat. Csizma az asztalra.

Szegény Ferenczi úr. Ha nem láttam volna eddig is az összefüggést az Alexandrabotrány és a gyógyfürdővezér büntetőügyének befolyásolási kísérletei között, most akkor is leesett volna a tantusz.

Nem okozott gyomorgörcsöt, amikor jóindulatú súgók eltemettek, mert Matyi szerint mögötte Magyarország miniszterelnöke áll. Hiszen rendben, de mire is jó ez a miniszterelnöknek? Az sem, hogy a Velenceitó gazdájával, L. Simon Lászlóval egy tálból cseresznyéznek. Nem rendített meg Matyi botrányos befektetője sem. Az a Megay Róbert felszámoló, aki Matyit azzal nyugtatta, hogy neki papírok sem kellenek egy felszámoláshoz. Nem fájt a félrekommunikált felelőtlenség sem az elsiratott könyvpiacról, ahol a leghangosabb őrző a tékozló fiú volt.

Annál baljósabb azonban Matyiék pokoli vakmerősége. Ugyan miből merítik? Legkevésbé a bűntudat hiányából. Elszánttá teszi őket az egyetlen esély, hogy nem hibázhatnak többet, de közben van bennük valami felsőbbségtudat: ők megtehetik. Mindent megtehetnek. Van ember, aki mindent megtehet?

"Mindenfajta emberi egyenlőtlenség között egyetlennek sincs akkora szüksége rá, hogy igazolja önnönmagát a józan ész előtt, mint a hatalom által létrehozott egyenlőtlenségnek." Gugliemo Ferrero Hatalom című műve ma is korszerű, mégis létfontosságú, hogy megértsük, a legkevésbé sem mindegy, hogy ez az egyenlőtlenség miféle eredetű. Azzal kell szembenézzünk, hogy a bűnözői kapcsolatrendszer olyan rendszerekké szerveződött, amely maffiaszerű, de még inkább titkosszolgálatokra jellemző átláthatatlanságot mutat, oligarchajellegű szervezőkkel, vezetőkkel a csúcson.

A szervezeti elitek hálókat szőnek, céljuk a korlátlan érdekérvényesítés, tekintet nélkül az érdek társadalmi megítélésére, környezeti vagy humán következményeire, függetlenül az adott érdek vagy eredmény illegalitásától.

Miattuk olyan új nyomozati módszerek kellenek már, amelyek át meg túl tudnak hatolni ezeken a hálókon, hagyományos módszerekkel ugyanis ezeket a bűnszerveződéseket felderíteni sem lehet, s ha mégis, akkor a jogkövetkezmények lesznek beválthatatlanok.

Matyiék legfőbb támogatója az a felszámolócsapat, amelyik valaha a vérét akarta venni, csak talált célpontot, amire nagyobb a vérdíj ígérete. Ezek a felszámolók segítették bevégezni a főváros fosztogatását olyan ügyben is, amely a 2010ben kezdődőtt kiemelt gazdasági bűnügyek összefüggő csokrából közismert, aztán hogyhogy nem, fantasztikus alkuk születtek. Ugyanők segítenek a fővárosi főügyésznek elvenni a Questorbefektetők kedvét a leggazdaságtalanabb öncéltól, a reménytől.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. egykori vezérigazgatóját évekkel ezelőtt büntetőeljárás alá vonták. Hűtlen kezelés elkövetésével vádolták. Engem a nyomozás elején rendelt ki a nyomozóhatóság igazságügyi szakértőként más, folyamatban lévő bűnügyekben is. A vezérigazgató a büntetőper nyertese lett, védője nyilatkozataiban mégis ámokfutásba kezdett. Látványosan vett célba.

Azt állította, hogy én saját magam által „kezdeményezett” szakvéleményeket adtam, általam kitalált adatok alapján, és összességében minősíthetetlenül rossz munkát végeztem, amin túl az is kérdéseket vet fel, hogy az ügy minden részletében szükségszerűen legtájékozottabb Fővárosi Főügyész(ség) képes volt rám, az egyik szakértőre kenni a saját elcsalt nyomozását, a saját eljárása valóban minősíthetetlen öncsonkítását. Végül pellengérre állított: kitett a szakértők szégyenfalára. (Forrás: https://inyr.im.gov.hu/Szakertok/SzakertoDetails)

 

 

Elképesztő inkompetenciával. Még nyilvánosan indokolta is... A megalapozatlan szakvélemény messze nem ezt jelenti. Esetünkben azonban nagy volt a tét. Nem a mulasztó ügyészek személyes kognitív disszonanciája. Befolyásos deviánsok büntetnének a szavaimért és a tetteimért. Kezdve a 90es évekkel. Az eddigi ellencsapások leperegtek. Le kell járatni, diszkvalifikáltatni. Elutasíttatni. Ne dolgozhasson. Ne is ehessen. És ne is éljen. Ez a közszemlére tétel sok egyéb mellett nekem is apróságnak tűnt. Aztán felfogtam, mit is bizonyít.

 

Forrás: https://index.hu/tudomany/til/2016/09/13/elefantakasztas_1916ban

 

Nem könnyű értelmezni, mit jelent az, hogy saját magam által „kezdeményezett” szakvéleményeket adtam. Ez egy eljárásjogi abszurd, de az a drámai benne, hogy a büntetőeljárás során kirendelés alapján jártam el. Objektíve nincsen rá lehetőség, hogy kirendelés során a szakértő saját maga kezdeményezze szakvélemény adását.

Azt, hogy a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez szükségese különleges szakértelem, a nyomozóhatóság dönti el, nem pedig a szakértő, hiszen ő kirendeléséig nem is részese az eljárásnak.

A kirendelés alól pedig az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság, amely előtt az eljárás folyik, fontos okból határozattal felmentheti, ám ilyen az elhúzódó nyomozás során nem következett be. A kirendelésemről szóló határozat szerint, meg kellett állapítanom a gyógyfürdőügyben egyebek között azt, hogy a kiszervezéssel érintett tevékenységek kapcsán a könyvelés valós volt-e. Az általam megválaszolandó kérdések, kizárólag rendelkezésemre bocsátott dokumentumokra vonatkoztak, az adatokat nem én találtam ki, az én feladatom pont a már meglévő, valósnak állított adatokból történő következtetések levonása volt.

Már a szakértői vizsgálatom kezdeti szakaszában nyilvánvalóvá vált, hogy a nyomozóhatóság által lefoglalt és rendelkezésemre bocsátott nyomozati iratok a szakkérdések megválaszolásához hiányosak, és további adatok, dokumentációk beszerzése vált szükségessé. A nyomozóhatóság úgy intézkedett, hogy közvetlenül én forduljak kérésekkel, kérdésekkel, adatkérésekkel a sértett gazdasági társaság vezérigazgatójához, a nyomozóhatóság egyidejű tájékoztatása mellett. Eszerint jártam el, és az írásbeliség teljes fenntartása mellett, a nyomozóhatóság kérdései megválaszolásához alkalmas adatokat kértem be a BGyH Zrt.től.

Az adatszolgáltatást számos módon próbálták nehezíteni, beleértve ebbe még a nekem tett korrupciós ajánlatot is, amelyről a nyomozóhatóságot azonnal tájékoztattam, de a legfontosabb akadálynak ebben az időszakban is az mutatkozott, hogy a Főváros meghatározó érdekköre már ekkor kiegyezett a feljelentett ügyben károkozóként megjelölt gazdasági társasággal, és a korábban károkozónak nevezett társaságnak jelentős kártérítést is fizetett.

A BGyH által nekem szolgáltatott adatok hiányosak és ellentmondásosak voltak, amiről tájékoztattam a nyomozóhatóságot. A sok feljegyzés és kiegészítés ezeknek a hiányos adatszolgáltatásoknak a következménye lett, mert a nyomozóhatóság folyamatosan elvárta tőlem a szakvélemény pontosítását, kiegészítését és a tájékoztatást. Ez a folyamat vezetett ahhoz, hogy az ellentmondások kiszűrése érdekében, a nyomozóhatóság kirendelte Bartha Gyula szakértő kollégát, de csak részben a nekem is feltett kérdések megválaszolására, illetőleg pontosítására, mert tőle a hatóság mást is kérdezett.

Egyidejűleg Bartha Gyula kolléga is el lett látva adatokkal, azt azonban soha, senki meg nem vizsgálta, hogy teljeséggel egyező adatforrásból dolgoztunk-e, sőt, erre kifejezett kérésem ellenére sem biztosított a nyomozóhatóság lehetőséget.

Mindazonáltal Papp Gábor, a vezérigazgató védője szerint szerint el sem járhattam volna szakértőként. Egy nevenincs ember vagyok, beazonosíthatatlan képesítéssel, legalábbis nem könyvvizsgáló vagyok, hanem képzett adószakértő. Szerinte semmi.

Azért találtak a végzettségeimetképzettségeimet tekintve többféle szakmát is a nevem mellett, mert mindaz vagyok. Több mint tíz évvel ezelőtt voltam magánnyomozó is. Sokat kellett volna a hírekhez hozzáolvasni.

Ha nem lett volna megfelelő képesítésem, a nyomozóhatóság eleve ki sem rendelt volna,illetve az ügyészség vagy a bíróság kifogást emelt volna a személyem ellen.

(Sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy mi a hasonlóság, mi a különbség, azonosság az igazságügyi könyvszakértői és az igazságügyi adószakértői kompetencia‐területek között. A következőt érdemes ehhez végiggondolni. Az igazságügyi könyvszakértő az a könyvvizsgáló, aki igazságügyi szakértésre adja a fejét. A könyvvizsgálat a kompetenciája, és az adószakmai különleges szakértelmet igénylő kompetencia‐kérdések közös része. Ugyanazokat az adatorrásokat tárja fel és elemzi mindkét szakterület azzal, hogy a könyvvizsgáló eredeti feladata mindenekelő a hitelezők és a tulajdonosok tájékoztatása a gazdálkodás rendjéről, míg az adószakértőnek ugyanígy a gazdálkodás rendjét kell az adóhatóságok felé közvetítenie, illetve az adójog elvárás‐rendszerét a gazdálkodó‐szervezet felé.

Már az eljárás korai szakaszában látszott, hogy nincs félreértés afelől, hogy a két fókuszált szakterület közül, melyik vizsgálja a gazdálkodás rendjét. Ezt a kirendelő meg tudta ítélni, ahogyan azt is, hogy a két igazságügyi szakterület vizsgálat tárgya szükségszerűen ugyanaz.)

Abba az állításba is beleszaladtak, hogy érdemtelenül vettem fel a szakértői munkámért járó díjat, kétmillió forintot. Nem kaptam meg. Sajnos.

A szakértő díját a kirendelő, illetőleg az a bíróság, ügyész vagy nyomozó hatóság határozattal állapítja meg. Itt arra is képes volt a hatóság, hogy a díj visszatartásával próbáljon elriasztani. Mialatt pedig igaz az, hogy "a szakértői díjat megállapító határozat ellen külön jogorvoslatnak van helye.", ennek célja nem lehet az eljárásban résztvevő és oly kiszolgáltatott szakértő sanyargatása. E sanyargatás nehezen mérhető empirikus eszközökkel, hiszen képmutató, bár látszólag teljesen normális folyamat zajlott.

A látszat oltalmában az eljárás egyes alanyai együttműködtek a büntetőeljárás meghiúsítása érdekében, a közfeladatát végző szakértő megfélemlítésével, ellehetetlenítésével, lejáratásával, szégyenletes eszközök repertoárjával, egymástól független eljárások összemosásával, nyilvánvaló érdekből, látványos személyi összefonódások mentén.

A védőnek biztos ismerős ez a magatartás, hiszen ezt gyakorolta velem szemben 2013ban, összhangban a nyomozószerv ama csoportvezetőjével, aki nem átallott engem a védő fellebbezése biztos eredményét elősegítve, írásban felszólítani a további eljárási cselekményektől való tartózkodásra addig, amíg ő engem nem értesít. Természetesen soha többé nem értesített, miközben kifuttatott engem a jogorvoslat érvényesítési határidejéből, és így elestem egy évi munkám ellenértékétől, amit nekem előlegeznem is kellett. Égbekiáltó tisztességtelenség.

Így eztán legközelebb a bíróságon, a törvényszéken találkoztunk. A bűnügyi költségek nagy része tehát nem az én oldalamon merült fel.

A törvényes eljárásról elmélkedve, a megfélemlítéssel kapcsolatban visszaemlékszem, amikor olyan pressziót ígért egy közvetítő, amelyre meglátása szerint, nem vagyok felkészülve. Bár hangfelvétel rögzítette azokat a tárgyalási napokat, amikor én a törvényszéken megjelentem, nyoma is kell, hogy legyen az ezzel kapcsolatos bejelentésemnek, amit akárha el sem mondtam volna, a tökéletes érdektelenség ködébe veszett.

Sokak ellenszenvét kivívtam a meglehetősen következetes munkámmal és a szokatlan pályaívemmel, ám ez az ellenszenv nem válthatna ki megtorlást, agressziót és elnyomást.

Értem, amit csinálnak, de túl messzire mentek. Nyilván biztatják a szereplőket arra, amit tesznek, ezzel azonosulnak is, de tilosban járnak. Persze meg sem álltak ebben az ügyben. A megélhetésem veszélyeztetése mellett csapást mértek a jó hírnevemre és a szakmai hitelességemre, egy teljesen idegen ügyben. A vezérigazgató védője a vele közös ügyvédi társulásban dolgozó kollégájának adta az érdekeik szerint torzított információkat, amelyekkel Matyi Dezső védője, Bodnár Imre ügyvéd immár művészi ügyességgel színezte ki az Alexandraügy amúgy is abszurd történetét.

Vannak megbocsáthatatlan bűnök. Ezek egy részével nem foglalkozik semmilyen büntetőkódex, mert irracionálisak és nem a társadalom büntetőigényére tartoznak, a deliktuális felelősség kerülőútjain jönnek hátulról. Egyéni elégtételek, a zsigeri agresszió és arrogancia boszorkányüldözései, a vendetta világa. Nem vállalhatóak nyíltan. Nem férnek bele semmiféle politikai diskurzusba. Matyinál és velem kapcsolatban másoknál már összekeveredik a büntetőhatalom és az adóhatalom semlegessége az egyéni érdekekkel. Fővárosi főügyész, pécsi és ceglédi vezető ügyész, bűnügyi vezetők az adóztatás csúcsán és a beágyazottak lejjebb. Azt mégsem vállalhatják, hogy nem bocsátják meg, hogy nem korrumpálódtam velük. Hogy verébnek néztek, de elefánt vagyok.

A bűnök a legfontosabb közösségszervezők. A közös bűnök. Ezért ők viszont megbocsájtanak egymásnak. Mi történik a bűnök bocsánatakor? Lehet, hogy a megbocsátás a legfontosabb életélményük. És ezt osztják a legkevésbé szívesen. A megbocsájtás a legkeményebb valuta. A legértékesebb fizetőeszköz. Az egymáshoz tartozás élménye lenne, de meddig tartja meg őket, hogy színlelt igazságokat vetítenek, mert megtehetik. Szokatlan módon, már nemcsak a tárgyalóterem dramaturgiája szerint, hanem a nagy nyilvánosságot próbálják felhasználni egy minden bizonnyal végsőnek szánt ütközetben, hogy minél többet eltakarítsanak az útból. Egyet a hivatástudatosak közül. Egyet azok közül, aki a tényekre vigyáz, egyet azok közül, aki szót emel a jogtalan ellen. Ezt akkor sem tehetik meg. Vagy mégis?

Immár egy évtizede, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. közbeszerzési pályázatot írt ki a gyógyfürdők többségének a működtetésének a kiszervezése céljából, amely pályázatot az OPERO Kft. nyerte meg, amely társaság közvetlenül a pályázat kiírása előtt alakult. Miután a pályázatnyertesség megállapításra került, a BGyH nevében Ferenci Tibor vezérigazgató szerződést kötött az OPERO Kftvel a gyógyfürdők és strandfürdők nagy részének üzemeltetésére és egyéb szolgáltatások elvégzésére.

Fontos ember lett egy évtizeddel később is, a vizes VB kiszárításában, de ez már egy újabb történet.

A szerződést anno öt évre kötötték, és ez alapján a BGyH a kiszervezett tevékenységek elvégzéséért hatmilliárd forintot tartozott kifizetni a vállalkozónak.

„A szerződésben az is szerepelt például, hogy a cég vállalkozói díja akkor sem csökkenhet az eredeti összeg nyolcvan százaléka alá, ha a kft. azért nem nyújt semmilyen ellenszolgáltatást, például fürdőbezárás miatt.” Ezt még az alku előtt nyilatkozta az ORFK sajtószóvivője.

Ibolya Tibor, a fővárosi főügyész, egyik tanulmányában előrebocsátja, hogy bár a közpénzek terhére elkövetett hűtlen kezeléses bűncselekmények társadalomra veszélyessége kiemelkedő, mégis nehéz a bizonyításuk, ugyanis számos nehezítő körülményre tekintettel lehetséges csak a nyomozati és büntetőeljárás lefolytatása.

Hogy Ibolya szavai mennyire igazak, azt a BGyHügy is példázza, mivel ebben az esetben is nehéz a hűtlen kezelés bizonyítása. Egészen pontosan: nehezített. A tortúrát, aminek Ibolyáék kitettek, egyes számítások szerint, nem kellett volna kibírnom...

Összességében az elemzéseim, amelyeket a nyomozóhatóságtól és a sértettől kapott adatok alapján állítottam össze, nem a vezérigazgató álláspontját támasztották alá, azonban ellentmondásokat észleltem. Különösen aggasztó volt Bartha Gyula kolléga számításaitól való lényeges eltérés, amit mi egyeztetés után sem tudunk a rendelkezésünkre álló időben feloldani. Ezért is vontam vissza a szakvéleményemet.

Az eredmény a vádlott felmentése lett, és az a fajta sárdobálás, amely emberi méltóságon aluli, mert eleve nem lehet igaz, hogy a vád – ahogyan karaktergyilkosaim állítják , pusztán csak az egyik szakvéleményen alapul. A tárgyaláson Nyírfa Ilona ügyész sem bűncselekmény, hanem bizonyítottság hiányában kérte a vádlott felmentését. Azért is vontam vissza a szakvéleményem, mert nem szereztem kellő bizonyosságot arról, hogy a nyomozóhatóság és a sértett által átadott adatok a valóságnak megfelelnek-e. Úgy gondolom, egy ilyen helyzetbentörvényes és tisztességes volt a visszalépésem, főleg, hogy egy ember szabadsága múlott rajta.

Mégis azt állítják, hogy a büntetőeljárás kudarcának egyedül én vagyok az oka. Nade a védő is ezt állítja... Milyen kudarcról beszélünk? Kinek a kudarcáról?

Ezt úgy kell érteni, hogy minden bizonyíték konkurál a szakvéleményemmel, és szükségszerűen az ellenkezőjét bizonyítja? Az ítéletet hozó bírói fórum a vádat mégis törvényesnek tekintette, a szakvéleményem megfelelt a vádemelésnek, és itt még nem ütköztették más bizonyítékokkal, holott ennek meg kellett volna történnie.

Tehát összesítve van egy halom nyomozóhatósági bizonyíték, amelynek a vádemelésben szerepe kellett, hogy legyen, van egy másik szakvélemény is, amit szintén a nyomozás során kirendelt szakértőtől szerzett be a hatóság, mégis a kudarcot egyedül az én szakvéleményemnek tulajdonítják, miközben tudják, hogy az milyen tortúra során keletkezett. Matyiéknak pedig a NAV pénzügyi nyomozói segítségével bontatlan, bár sokat ellenőrzött a bűnjelraktára. Így nem is lehet bűncselekményeket bizonyítani. Végülis csak az akarat hiányzik hozzá...

Az inszinuációs kísérlet igazán elgondolkodtatott. A BGYH vezérigazgatójának a védője néhány más vállalhatatlan aktivitása mellettannak a Matyi Dezsőnek a védőjével működik együtt, aki a Ferencziféle eljárásnak az információit is felhasználja az én inszinuációmhoz. Azzal próbálják a szaktekintélyemet és a személyemet övező tiszteletet aláásni, hogy összehangoltan a becsületembe gázolnak. Végülis az elit tagjainak feszíti a kérdéseit az okvetetlenkedő szakértő. Vagy ki a csuda.

Különös egybeesés, hogy ezek a függetlennek látszó ügyek gazdag és közös forrásai a téves híreszteléseknek, és ez a szakvéleményeim tekintélyébe kerülhetne, de ez a legkevesebb. Fontosabb, hogy miért fújhatja el a szél a Matyifélék bűneit? A kifosztott szerzőket és a becsapott szállítókat? Az adóhatósági, pénzügyi nyomozói, ügyészi, bűnözői és politikai segédlettel elfelejtett adószázmilliókat? A pénzmosásra és adóelkerülésre használt sportutalványmilliárdokat? Talán a Matyiknak is jár valamilyen megvásárolt befolyás, ami lendületből felér egy mentelmi joggal?

Az ilyen esetek ára könnyen az lehet, hogy a valóban nagy károkat okozó bűncselekményeket nem követi felelősségrevonás. Egyebekben viszont riasztó a jogi türelmetlenség.

Az igazság, a közjó alámerül, az igazságszolgáltatás funkciója és ereje csorbul, vagy egyszerűen elenyészik, a bűnösök nem kapnak büntetést, a rengeteg eltűnt pénz pedig Zsolnaykban fekszik. Földekben. Szőlőkben. Lovardákban. A Velenceitó ettől szégyenében újra mocsarasodni fog. Elsimonosodik.

Hol vannak azok, akik arra esküdtek fel, hogy a gyengéket és elesetteket védik, hogy mindig az igazságot fogják szolgálni? Ki esküdött itt fel, hogy egész életét az igazság keresésének fogja szentelni, hogy a hitében és magatartásában mindenekelőtt Justitiát fogja követni? Hová lettek a jog valódi szolgái? A Matyik ma még futnak. Az esküszegők pedig az elefántokat akarják büntetni .

Az elefántakasztás elsötétedett korok egy szörnyű szokása. Mégis, jól láthatóan kilátásba helyezték. Ezért trombitálom szét, hogy nem tehetitek meg! Ha közös érdekeitek és bűneitek miatt közösséget éreztek a Matyikkal, akkor sem. Végül megmarad az igazság.

 

Stotz Gyula

Pécs, 2018. február 12.

 

 

Pécs

A Magnus Aircraft Zrt. repülőgépgyára a nyár végére elkészül a pécs-pogányi repülőtér szomszédságában - közölte Boros László vezérigazgató a beruházás helyszínén megtartott bokrétaünnepen szerdán újságírókkal.

Jogerősen tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte a Pécsi ítélőtábla szerdán azt a férfit, akit egy hajléktalan megölésével, valamint azzal vádoltak, hogy társaival több mint egy tucat betörést, rablást követett el 2013-ban és 2014-ben Baranyában - tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t.

A szerdától induló permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, 00:00 órától hajnal 6:00-ig. A BIOKOM kéri az érintett lakosságot a szükséges intézkedések elvégzésére, pl.: ablakok becsukása, növények letakarása, szabadban száradó ruhák beszedése stb.

Többen is felhívták az elmúlt napokban Mellár Tamást, aki azzal vált a hírek főszereplőjévé, hogy a Párbeszéd-frakcióba beülve megmenti annak létét. Szabó Tímea, a képviselőcsoport vezetője azt állította, más baloldali , elsősorban liberális ellenzéki politikusok le akarták beszélni Mellárt a csatlakozásról.

Felkészült a kritikákra, de nem tartja árulásnak Mellár Tamás független parlamenti képviselő azt, hogy beszáll Párbeszéd párt országgyűlési frakciójába.

Devizahitelesek

Közben a fideszesek megszavazták több tízezer magyar család kilakoltatását

Most megvolt hozzá a bátorságuk. A beadvány egyik legfontosabb követelése az volt, hogy a végrehajtási eljárások 2019. december 31-ig felfüggesztésre kerüljenek, ezzel elegendő időt biztosítva az Országgyűlésnek arra, hogy a szükséges adósmentő, és hitelválság-kezelő jogszabályokat megalkossa.

A Jobbik új eszközöket vetne be a kilakoltatások ellen

Z. Kárpát Dániel a Jobbik alelnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy pártja a régiek mellett új módszerekkel is küzdene a devizakárosultak kilakoltatásai ellen, amik a választások után, a kilakoltatási moratórium végével újult erővel folytatódnak.

Belföld

Még szombaton történt, hogy Hort és Csány közötti vasúti átjáróban az ott közlekedő tehervonat elé vetette magát egy asszony négyéves unokájával. Mindketten meghaltak.

Jól indul a 2018-2022-es parlamenti évad. Z. Kárpát Dániel gyakorlatilag üres kormánypárti széksorok előtt volt kénytelen elmondani a napirend utáni beszédét. Ezzel a nemes gesztussal kezdte meg a munkáját a negyedik Orbán-kormány.

A baranyai lány nem tudta, hogy terhes. A történetről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldala számolt be: „Nem várt fordulat lepte meg bajtársainkat Baranya megyében.”

Kifizethetetlen: átlag 149 ezer forint egy budapesti albérlet. Ellenzéki pártok a Jobbikkal az élen évek óta szorgalmazzák, hogy a kormány indítson nagyszabású bérlakás-építési programot, de hiába.

Szétrohadt, rozsdaette mentőautóról szóló videót tett közzé tegnap Facebook oldalán a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége. Ezekkel a kocsikkal kellene súlyos beteg, gyors segítségre szoruló emberekért menni. Az Országos Mentőszolgálat vezetése szerint azonban ez egyáltalán nem veszélyes.

Életmód

Tizenkét produkcióval - köztük gengszterkomédiával, operettel, illetve a L'art pour l'art Társulat estjével - várja a nagyközönséget június 21. és augusztus 4. között a Pécsi Nyári Színház a baranyai megyeszékhelyen.

Színes, izgalmas kiállításokkal, előadásokkal és foglalkozásokkal várják a régészet napján, szombaton a látogatókat Pécsen, a Janus Pannonius Múzeumban (JPM).

Sport

Bejelentették, a nagy múltú PMFC-t működtető Zrt.-nél elfogyott a baranyai csapatra szánt pénz, mindenki mehet, amerre akar.

Az oroszországi foci-vb ma délután kezdődik. Két hétig a csoportmeccseken drukkolhatunk, majd újabb két hét, és az egyenes kieséses szakaszban már nincs lehetőség a javításra.

pecsitukor.hu - Pécs új hírportálja

Kövessen minket a Facebook-on is!

Küldjön nekünk hírt!: ugyelet@pecsitukor.hu

 

 

 

 

Kedves Olvasóink!

Az Alkotmánybíróság döntése szerint az internetes oldalak akkor is felelősek a kommentjeikben elkövetett jogsértésekért, ha azokról nem is tudnak.
Az internetes oldalon közzétett kommentek tartalmáért az oldal akkor is felel, ha üzemeltetőinek nem volt tudomása a jogsértő tartalomról,
vagy a sértett kívánságára azonnal el is távolította, illetve moderálta azokat.

A Pécsitükör szerkesztősége ezt a döntést az alapvető emberi jognak számító szabad véleménynyilvánítás súlyos korlátozásának tartja.

Olvasóinknak a továbbiakban a Pécsitükör Facebook oldalán van lehetőségük a hozzászólásra.