Várjuk minden nap Pécs legújabb hírportálján! Rovatainkban megtalálja a város, az ország, és a nagyvilág híreit!

Devizahitel: Érvénytelenségi okok a devizahitel szerződés kapcsán

A Hiteltársulás tételesen kigyűjtötte a deviza alapú hitel összes törvénysértését. Szerintük jól felhasználhatók perben. A Kúria szerint jogszerű devizahitellel szemben 25 érvénytelenségi okot találtak, ami biztos, hogy nem teljes körű, de támpontot és reményt adhat a károsultaknak.

Hpt.szerinti semmisségi okok:
A Hpt 213.§. alapvető célja a fogyasztók védelme. A bankok gyakorlatilag minden szerződésben megsértették a Hitelintézeti tv-t, több ponton is, ezért vélelmezhetően a szerződések 99 %-a többszörösen is érvénytelen.
Hpt.213.§.(1.) bek. a.) pontja szerint: Ha a szerződés nem tartalmazza a szerződés tárgyát,

Hpt.213.§.(1.) bek. b.) pontja szerint: Tájékoztatási kötelezettség elmulasztása

Hpt.213.§.(1.) bek. c.) pontja szerint: Ha a szerződés nem tartalmazza az összes költséget, köztük a THM-et, Kúria gFv.VII.30.078/2013. közbenső ítélete
Hpt.213.§.(1.) bek. d.) pontja szerint: Tisztességtelen és egyoldalú szerződésmódosítás, THM egyoldalú módosításának elve a 2/2012.(XII.12.) Kúria PK.állásfoglalása
Hpt.213.§.(1.) bek. e.) pontja szerint: Ha a szerződés nem tartalmazza a törlesztő részletek számát, összegét és a törlesztési időpontokat.

Hpt.210.§.(1.), és (2.) bek. szerint: Ha nem kerül a szerződésben írásba minden lényeges körülmény
Hpt. 203.§ (7) szerint: Kockázatfeltáró nyilatkozatoknak tartalmazniuk kell … devizahitel nyújtására irányuló szerződés esetén az árfolyamkockázat ismertetését, valamint annak hatását a [forintban számolt] törlesztő részletre.
A Hpt.3.(1.) bekezdése szerint: „Pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban és devizában, valutában”:
b.) hitel és pénzkölcsön nyújtása
A szerződések megkötésekor hatályban volt Hpt. nem ismerte a „ deviza alapú” pénzkölcsön-szerződést.

PTK. szerinti érvénytelenségi okok:

- Ptk.4.§. Jóhiszeműség és tisztesség követelménye
- Ptk.5.§. Joggal való visszaélés, illetéktelen előnyök kikötése
- Ptk.200.§.Jó erkölcsbe ütköző,tisztességtelen feltételekre alapozott
- Ptk.202.§ . A szerződő másik fél helyzetének kihasználásával feltűnően aránytalan előny kikötése
- Ptk.203.§. Rosszhiszeműség, ingyenes előny élvezése.
- Ptk.205.§. Objektív tájékoztatási kötelezettség elmulasztása
- Ptk.207.§. (6). Színlelt szerződés semmissége
- Ptk.200.§(2.) szerinti jogszabály megkerülésével a forex trade befektetési tőzsdeügyletet kölcsönszerződésként alkalmazza.
- Ptk.210.§ Megtévesztés, tévedésben tartás: nem kölcsön, hanem befektetés
- Ptk.227.§.Lehetetlen szolgáltatásra irányuló szerződés semmissége
- Ptk.523.§ Jogszabályt megkerülő szerződés semmissége
- Ptk.209.§.(5.).1.bek.tisztességtelen feltételek kikötése

Uniós elvek, pénzügyi tárgyú törvények miatti szerinti érvénytelenségi okok

- Luxemburgi Európai Bíróság C-472/10/2012.ápr.26.
- 93/13.EGK-irányelv
- Európai Bíróság C-243/08 számú ítélete

Kúria PK.állásfoglalása szerinti semmisségi okok

2/2012.(XII.12) PK.állásfoglalás: Szerződések tisztességtelen és egyoldalú módosítása
3/2013.PJE. Választott bíróság kikötése tisztességtelen

Egyéb törvénysértések:

- 41/1997.(THM .CDS felár)

Alaptörvény 28. cikk
A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.

A pénzügyi intézmények vélelmezhetően a Ptk. 5.§-ában tilalmazott visszaélésszerűen gyakorolták a Ptk. 231.§-ában foglalt átszámítás jogát.

József Balázs: Kiegészítés Nagy Éva anyagához.

Hpt. 2. számú melléklet — Értelmező rendelkezések
I. Pénzügyi szolgáltatások (Összhangban a PTK-val)
10. Hitel és pénzkölcsön nyújtása:
10.1. Hitelnyújtás: a hitelező és az adós között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az adós részére, jutalék ellenében és a hitelező kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek megléte esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére..
10.2. Pénzkölcsönnyújtás
a) a hitelező és az adós között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban – kamat ellenében vagy anélkül – köteles visszafizetni;
b) követelésnek – az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő – megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is), valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi;
c) minden olyan megállapodás, amely értékpapír vételéről és határidős visszaszármaztatásáról rendelkezik és a szerződés tárgyát képező értékpapírok a vevő (hitelező) javára az ellenérték óvadéki biztosítékául szolgálnak úgy, hogy azokat az ügylet ideje alatt további ügyletben sem elidegeníteni, sem megterhelni nem lehet;
d) a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló külön törvény szerinti önálló zálogjog vásárlása és egyidejű eladása útján végzett tevékenység;
e) zálogkölcsön nyújtása;
e) anyavállalatnak leányvállalatokkal, illetőleg ez utóbbiak egymás közötti, a likviditás biztosítása érdekében közösen végrehajtott pénzügyi művelete (csoportfinanszírozás).
10.3. A hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló pénzügyi szolgáltatási tevékenység a hitelképesség vizsgálatával, a hitel és kölcsönszerződések előkészítésével, a folyósított kölcsönök nyilvántartásával, figyelemmel kísérésével, ellenőrzésével, a behajtással kapcsolatos intézkedéseket is magában foglalja.

 

Pécs

Az utóbbi negyedévben csaknem ezer, az idei évben összesen több mint 2400 kilakoltatás történt - összegezte az adatokat az atv.hu.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján közölt adatok szerint csak július óta 919 kilakoltatás történt, míg a moratórium májusi lejártát követően összesen 2274 esetben jártak el a hatóságok.

Több tízezer ember életét tették tönkre, a Jobbik kárpótlást követel. Az Alkotmánybíróság döntéssel egyértelművé vált: a magyar kormány az emberi jogok védelméről szóló nemzetközi szerződést is megszegve vette el a rokkantnyugdíjasok juttatásainak nagy részét.

Bana Tibor, a Jobbik alelnöke, az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának alelnöke tartott sajtótájékoztatót arról a határozati javaslatról, amit múlt héten terjesztett be három jobbikos képviselő, de a korrupcióban lubickoló kormánytöbbség természetesen leszavazta.

A bölcsődei ellátás díjának, a helyi közösségi közlekedés jegy- és bérletárainak, valamint a közterületi parkolás díjainak emeléséről döntött a pécsi közgyűlés csütörtökön.

És ez csak egy biztosító... Június első napjaiban országszerte csaptak le viharok, sok helyen komoly károkat okozva. A leginkább érintett település Pécs, ahonnan közel 200 alkalommal jelentettek kárt.

Devizahitelesek

Közben a fideszesek megszavazták több tízezer magyar család kilakoltatását

Most megvolt hozzá a bátorságuk. A beadvány egyik legfontosabb követelése az volt, hogy a végrehajtási eljárások 2019. december 31-ig felfüggesztésre kerüljenek, ezzel elegendő időt biztosítva az Országgyűlésnek arra, hogy a szükséges adósmentő, és hitelválság-kezelő jogszabályokat megalkossa.

A Jobbik új eszközöket vetne be a kilakoltatások ellen

Z. Kárpát Dániel a Jobbik alelnöke hétfői budapesti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy pártja a régiek mellett új módszerekkel is küzdene a devizakárosultak kilakoltatásai ellen, amik a választások után, a kilakoltatási moratórium végével újult erővel folytatódnak.

Belföld

"Innen üzenem rokonaimnak, barátaimnak, a Jobbik tagjainak, szimpatizánsainak, az ellenzéki gondolkodású magyaroknak és az egész társadalomnak, hogy nincsen szeretőm, nem csalom meg a feleségemet, boldog házasságban élünk és neveljük gyermekünket"

Az elmúlt hetekben tömegesen keresték meg a Jobbikot a lakosság részéről a fúrt és ásott kutak bejelentésével kapcsolatos anyagi terhek vonatkozásában. A jelenleg hatályos törvények értelmében ugyanis súlyos anyagi kötelezettséget jelent annak a közel 1 millió honfitársunknak a kutak bejelentése, akik ezt még nem tették meg.

Több tízezer ember életét tették tönkre, a Jobbik kárpótlást követel. Az Alkotmánybíróság döntéssel egyértelművé vált: a magyar kormány az emberi jogok védelméről szóló nemzetközi szerződést is megszegve vette el a rokkantnyugdíjasok juttatásainak nagy részét.

Bana Tibor, a Jobbik alelnöke, az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának alelnöke tartott sajtótájékoztatót arról a határozati javaslatról, amit múlt héten terjesztett be három jobbikos képviselő, de a korrupcióban lubickoló kormánytöbbség természetesen leszavazta.

A Jobbik szóvivője, Szilágyi György országgyűlési képviselő szerint az 1956-os szabadságharc a mai napig tart és a „mai napig vívjuk a kommunistákkal szemben”. Erről a Fidesz Lendvay utcai székháza előtt beszélt vasárnap délelőtt tartott sajtótájékoztatóján.

Életmód

Tizenkét produkcióval - köztük gengszterkomédiával, operettel, illetve a L'art pour l'art Társulat estjével - várja a nagyközönséget június 21. és augusztus 4. között a Pécsi Nyári Színház a baranyai megyeszékhelyen.

Színes, izgalmas kiállításokkal, előadásokkal és foglalkozásokkal várják a régészet napján, szombaton a látogatókat Pécsen, a Janus Pannonius Múzeumban (JPM).

Sport

Bejelentették, a nagy múltú PMFC-t működtető Zrt.-nél elfogyott a baranyai csapatra szánt pénz, mindenki mehet, amerre akar.

Az oroszországi foci-vb ma délután kezdődik. Két hétig a csoportmeccseken drukkolhatunk, majd újabb két hét, és az egyenes kieséses szakaszban már nincs lehetőség a javításra.

pecsitukor.hu - Pécs új hírportálja

Kövessen minket a Facebook-on is!

Küldjön nekünk hírt!: ugyelet@pecsitukor.hu

 

 

 

 

Kedves Olvasóink!

Az Alkotmánybíróság döntése szerint az internetes oldalak akkor is felelősek a kommentjeikben elkövetett jogsértésekért, ha azokról nem is tudnak.
Az internetes oldalon közzétett kommentek tartalmáért az oldal akkor is felel, ha üzemeltetőinek nem volt tudomása a jogsértő tartalomról,
vagy a sértett kívánságára azonnal el is távolította, illetve moderálta azokat.

A Pécsitükör szerkesztősége ezt a döntést az alapvető emberi jognak számító szabad véleménynyilvánítás súlyos korlátozásának tartja.

Olvasóinknak a továbbiakban a Pécsitükör Facebook oldalán van lehetőségük a hozzászólásra.